Gå videre til innhold
Om profesjonalisering av karriereveilederrollen i Norge.
Om profesjonalisering av karriereveilederrollen i Norge.

Pressemelding -

NYHET: Ikke bare god å snakke med

Veiledningssamtaler om karriere omfatter store og små spørsmål knyttet til liv, læring og arbeid. Karriereveiledning handler om å utvikle veisøkers kompetanse til å håndtere utfordringer og valg som ulike overganger i karrieren fører med seg.

En karriereveileder må kunne etablere nære veiledningsrelasjoner med enkeltpersoner og grupper, hjelpe med å sortere erfaringer, interesser, egenskaper, ønsker, behov og motivasjon. Det er også viktig for veilederen å forstå livskonteksten, inkludert familie, arbeidsliv og samfunn.

Ved å bruke ulike metoder for kartlegging og samtale, skal karriereveilederen støtte veisøkere på en optimal måte. I tillegg må veilederen anvende pedagogiske perspektiver for å fremme karrierelæring og støtte de som møter utfordrende overganger i arbeid, liv og læring.

Denne antologien tar sikte på å utforske og utdype nasjonale kvalitetsrammer for karriereveiledning. Boken ønsker å bidra til forståelsen av karriereveilederes kompetanse og diskutere hvordan rollen kan profesjonaliseres ytterligere.

Bokinformasjon
Ikke bare god å snakke med
Forfattere: Inger Marie Bakke, Ingrid Bårdsdatter Bakke og Torild Schulstok
ISBN: 9788245042788
Pris: 649,-
Utgis: 2024
Fagbokforlaget

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Lena Borge

Lena Borge

Markedskonsulent Lærerutdanningen

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge