Følg Fagbokforlaget

Politiet i et digitalisert samfunn

Pressemelding   •   sep 04, 2019 15:24 CEST

Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for, står det i loven. Samfunnet er imidlertid i endring, og spørsmålet er hvilken polititjeneste det endrede samfunnet har behov for. Den nye boken Det digitale er et hurtigtog -  Vitenskapelige perspektiver på politiarbeid, digitalisering og teknologi behandler politiets samfunnsoppdrag i lys av den raske, gjennomgående digitaliseringen av samfunnet. Den er skrevet av forskere ved Politihøgskolen.

Oppfatningene om konsekvensene av digitaliseringen er forskjellige, og det samme er synet på hvordan ulike interesser bør veies mot hverandre. Det er behov for en god offentlig samtale om politiets bruk av ny teknologi. Denne boken analyserer posisjonene til teknologioptimisten og -pessimisten og viser hvor krevende det er å oppnå en balansert holdning til teknologi. Boken drøfter både kompetansebehov, skjønnsutøvelse og legitimitetshensyn når politiet utnytter elektroniske spor i etterforskning, løser operative oppdrag i førstelinjen, og vurderer bruk av kroppskamera i polititjenesten. Ytterligere reises utfordringer som følge av borgernes teknologibruk, særlig krenkelser av personvern gjennom fotografering og spredning av bilder, og seksuelle overgrep mot barn på internett. Det avsluttende fokuset er optimistisk og mulighetsorientert og viser hvilken omfattende ressurs dataene i politiets registre kan være for forskning.

Det digitale er et hurtigtog! er skrevet av forskere tilknyttet forskergruppen Politiet i et digitalisert samfunn ved Politihøgskolen. Den er skrevet ut fra norske forhold og rettet inn mot politiutdanningen, ansatte i politietaten og påtalemyndigheten, akademikere og andre som er opptatt av feltet.

Kontaktinformasjon:

Inger Marie Sunde (red.), inger.marie.sunde@phs.no 

Nina Sunde (red.), nina.sunde@phs.no

Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no