Gå videre til innhold
Boka Demokrati og diktatur lanseres tirsdag 9. februar
Boka Demokrati og diktatur lanseres tirsdag 9. februar

Pressemelding -

Skal granske tilstanden i det norske demokratiet – tirsdag gir han ut lærebok om demokratier og diktaturer

På oppdrag fra regjeringen skal Carl Henrik Knutsen, professor i statsvitenskap, granske tilstanden i det norske demokratiet. Prosjektet skal gjennomføres av en gruppe demokratiforskere ved Universitetet i Oslo, og ledes av Knutsen sammen med førsteamanuensis Sirianne Dahlum. 9. februar utgir Fagbokforlaget Carl Henrik Knutsens nye bok Demokrati og diktatur. Boken lanseres med en digital samtale i samarbeid med Civita.

Hva er egentlig et demokrati, og hvordan kan vi måle det? Hvilke forhold gjør et demokrati robust, og hva kan føre et land i mer autoritær retning? Og har demokrati noe å si for økonomisk utvikling, ulikhet eller utdanningspolitikk?

Boken Demokrati og diktatur, som lanseres 9. februar, gjør rede for årsaker til demokratisering og demokratisk stabilitet, og hvilke økonomiske og andre effekter demokrati kan ha. Boken gir en god oversikt over dagsaktuelle og sentrale forskningstema og metodiske utfordringer i den internasjonale demokratiforskningen.

Carl Henrik Knutsen(f. 1981) er blant landets fremste demokratiforskere. Han er professor i statsvitenskap og forskningsgruppeleder ved Universitetet i Oslo og har en bistilling som seniorforsker ved PRIO. Knutsen er en av lederne for det internasjonale Varieties of Democracy-prosjektet (V-Dem), og han leder også flere andre større prosjekter, blant annet et ERC-prosjekt om politikk i diktaturer.

I en pressemelding fra regjeringen i januar ble det kjent at Knutsen og en gruppe kolleger fra Institutt for statsvitenskap ved UiO har fått oppdraget med å analysere tilstanden i det norske demokratiet. Med hendelsene i Washington 6. januar i bakhodet, uttaler kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i pressemeldingen at man ikke kan ta demokratiet for gitt. Selv om demokratiet står sterkt i Norge, må det hele tiden utvikles, og målet med analysen er å skaffe god informasjon om tilstanden i det norske demokratiet for å se om det er noe man kan gjøre annerledes.

Boklansering:
Civitafrokost 9. februar kl 8:00 –9:00. Carl Henrik Knutsen møter Erik Solheim (seniorrådgiver i World Resources Institute) og Geir Flikke (professor ved UiO) til samtale om boken. Møtet foregår uten publikum og blir streamet på Civitas nettsider og på Facebook. [Mer informasjon og påmelding]

Informasjon om boken:
Kontakt forfatter: Carl Henrik Knutsen (UiO), 909 55 708 / c.h.knutsen@stv.uio.no
For presseeksemplar: Glenn Jensen Mangerøy (Fagbokforlaget), 975 56 626 / glenn.mangeroy@fagbokforlaget.no

Related links

Emner


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge