Gå videre til innhold
Vold og foreldreskap

Pressemelding -

Vold og foreldreskap

Hva bidrar til vold og aggresjon i rollen som forelder? Hvordan er det å ta seg av et barn samtidig som man blir utsatt for vold fra partneren sin? Hva kjennetegner skilsmisseprosessen i familier preget av vold? Og hvordan påvirker familiehistorikk og kulturell kontekst opplevelsen av foreldrerollen og vold i nære relasjoner?

I boken Vold og foreldreskap vil Henning Mohaupt utvide forståelsen av hvordan vold i nære relasjoner og det å være forelder henger sammen og påvirker hverandre. Ikke minst beskriver boken hvordan problemstillingen kan brukes som inngangsport for forandring.

Bla i boka her!

Mohaupt er psykologspesialist ved Alternativ til Vold. Han har over femten års erfaring med terapi for voksne som bruker vold i nære relasjoner og voksne og små barn som utsettes for slik vold.

Henning Mohaupt
Henning Mohaupt. Foto: Liv Sand


Bokinformasjon:
Vold og foreldreskap
Henning Mohaupt
ISBN 9788245047790
Kr. 399,– | 233 sider | Utgitt 2024
Fagbokforlaget

Trenger du kontaktinformasjonen til forfatter eller vil bestille et eksemplar?

Kontakt Jens Helleland Ådnanes (se nederst)

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge