Gå videre til innhold
Ny bok gir kunnskap om sosial ulikhet blant norske barn

Nyhet -

Ny bok gir kunnskap om sosial ulikhet blant norske barn

Fagbokforlaget lanserer nå Livet bak tallene - Dårlige levekår og fattigdom i barnefamilier sett innenfra og hva vi kan gjøre med det, en bok som tar for seg de dårlige levekårene og sosiale ulikhetene blant over 110 000 barn i Norge som lever i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Boken gir kunnskap om hva levekårstress er, hvordan det kan påvirke livskvaliteten til barna og hva som kan gjøres for å redusere den sosiale ulikheten i samfunnet.

- Jeg håper Livet bak tallene vil bidra til større forståelse for utfordringene som mange norske barn står overfor hver eneste dag. Boken kan også tjene som en inspirasjon for alle som ønsker å gjøre en forskjell og bidra til å redusere sosial ulikhet i samfunnet, sier Karin Gustavsen, bokens forfatter.

  Noen sentrale punkter om boken:

  • Tar for seg de dårlige levekårene og sosiale ulikhetene blant over 110 000 barn i Norge som lever i husholdninger med vedvarende lav inntekt.
  • Gir kunnskap om hva levekårstress er og hvordan det kan påvirke barnas livskvalitet.
  • Tar til orde for en hjernehelsefremmende praksis, der kunnskap utvikles på tvers av fag og tjenester og man tar et felles ansvar for å fremme gode levekår for alle.
  • Inkluderer råd og tips om hva som kan gjøres for å redusere den sosiale ulikheten i samfunnet.

  Boken passer for alle som vil forstå mer om dette viktige temaet, fra studenter og praktikere innen velferdsfagene, til beslutningstakere i politikk og samfunnsansvar.

  Om forfatteren:
  Karin Gustavsen er førstelektor og utdannet sosiolog/cand.polit og sosionom. Hun har lang erfaring fra offentlig forvaltning, samfunnsforskning, undervisning, ledelse og fagutvikling. Hun har vært medforfatter i flere fagbøker, skrevet forskningsrapporter og artikler, og holdt en rekke foredrag. Gustavsen har i mange år vært engasjert i bokens tema, og den kan ses som en oppsummering av arbeid for å bedre levekår for utsatte grupper. Hun er for tiden seniorrådgiver/samfunnsviter ved KORUS Sør i tillegg til å være frilanser.

  Bokinformasjon:
  Livet bak tallene - Dårlige levekår og fattigdom i barnefamilier sett innenfra og hva vi kan gjøre med det
  av Karin Gustavsen
  Fagbokforlaget
  ISBN 9788245023749 | 206 sider | kr 379,- | Utgitt april 2023

  For presseeksemplar eller kontakt med forfatteren, kontakt undertegnede.

  Related links

  Emner

  Kategorier

  Kontakter

  Ingrid Krøvel-Velle

  Ingrid Krøvel-Velle

  Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

  Fagbokforlaget

  Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

  Fagbokforlaget

  Kanalveien 51
  5068 Bergen
  Norge