Gå videre til innhold
Boken «Veiledning i profesjonell praksis — til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier»
Boken «Veiledning i profesjonell praksis — til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier»

Pressemelding -

Den viktige veiledningen av fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier i krise

Hvordan kan man opprettholde kvaliteten og ta vare på de ansatte i de tjenestene som skal hjelpe barn, ungdom og familier i utfordrende livsutfordringer? Den nye boken «Veiledning i profesjonell praksis — til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier» ser på hvordan god veiledning kan hjelpe de ansatte med å takle den følelsesmessige belastningen det er å jobbe så tett med mennesker i krise, og at man ved hjelp av veiledning kan beholde og utvikle dyktige arbeidstakere og dermed styrke kvaliteten på tjenestene man yter.

Å jobbe med barn, unge og familier er givende, men kan til tider også være krevende, spesielt om de familiene man arbeider med, opplever utfordringer i livet. Familier i krise som følge av sykdom, rus eller migrasjon, eller barn som har opplevd omsorgssvikt og overgrep, skal få støtte og behandling av profesjonelle hjelpere. Å jobbe med familier i livsutfordringer kan innebære følelsesmessige krevende oppgaver, og kan føre til at hjelperen utvikler både fysisk og psykisk utmattelse. Risikoen for å utvikle utbrenthet er stor i yrker med høy følelsesmessig belastning, og for mange blir jobben svært belastende.

Veiledningsfeltet omfatter et mangfold av metoder og teorier om veiledning. Denne boka er en konkret håndbok i «hvordan gjør jeg det?». Hensikten er å bygge bro mellom teori og praksis, og å belyse ulike innfallsporter til veiledning.

Familier i krise som følge av sykdom eller rus, eller barn som har opplevd omsorgssvikt og overgrep, skal få støtte og behandling av profesjonelle hjelpere. Det innebærer krevende oppgaver med høy belastning, og hvor risikoen for å bli utbrent er stor. Å bruke tid og ressurser på veiledning er derfor en god investering for å redusere belastningen, hevder forfatterne.

Om bokens redaktører:
Siv Merete Myra er førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for sosialfag, programområde for systemisk praksis og familieterapi. Anne Faugli er overlege, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og arbeider som forsker ved Klinikk for psykisk helse og rus / BUPA ved Vestre Viken HF. Camilla Lauritzen er professor i pedagogikk ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU).

Veiledning i profesjonell praksis ble til gjennom samarbeid med Forskernettverket til BarnsBeste.

Bokbad:
Velkommen til bokbad der Inga Marthe Thorkildsen samtaler med de tre redaktørene bak boken.

Du kan delta fysisk eller bli med digitalt via streaming.

Tid: onsdag 16. november 15.15-16.30
Sted:
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, 0166 Oslo. Konferansesal Telemark.

Kontaktinformasjon og presseeksemplar:

Kontakt undertegnede for mer informasjon om boken, presseeksemplar eller kontakt med bokens redaktører.

Bokinformasjon:

Veiledning i profesjonell praksis — til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier
Redaktører Siv Merete Myra, Anne Faugli og Camilla Lauritzen
ISBN 9788245038262, kr 469,—, 279 sider, utgitt av Fagbokforlaget 2022

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge