Gå videre til innhold
Hvordan er ulikheten i Norge? Boklansering mandag kl 17

Pressemelding -

Hvordan er ulikheten i Norge? Boklansering mandag kl 17

Ulikheten mellom individer og grupper øker i mange land, særlig i rike land som Norge. Den nye boken Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser bygger på nyere sosiologisk forskning, med særlig vekt på utviklingen av økonomisk, sosial og kulturell ulikhet i det norske samfunnet. Boken lanseres mandag 15. februar klokken 17.

Ulikhet er et sentralt tema i samfunnsdebatten, ikke minst fordi ulikheten mellom individer og grupper ser ut til å øke i mange land, særlig i rike land som Norge. I samfunnsvitenskapen, og spesielt i sosiologifaget, er ulikhet et av kjerneområdene.

Den nye boken Ulikhet, redigert av sosiologene Sigmund Grønmo, Ann Nilsen og Karen Christensen, bygger på nyere sosiologisk forskning. Forfatterne presenterer en rekke perspektiver og analyser, med særlig vekt på utviklingen av økonomisk, sosial og kulturell ulikhet i det norske samfunnet. Sentrale spørsmål som drøftes:

  • Hvordan er utviklingen av inntekts- og formuesfordelingen?
  • Hva innebærer fattigdom, og hva kjennetegner elitene i samfunnet?
  • Hva er sammenhengen mellom utdanning og ulikhet?
  • Hvordan overføres ulikhet mellom generasjoner?
  • Hvordan er ulikhet knyttet til kjønn, alder, familie, omsorg og etnisitet?
  • Hvordan kommer ulikhet til uttrykk i sosiale nettverk og frivillig arbeid?
  • Hva slags kulturell ulikhet finnes i samfunnet?

Lansering 15. februar kl 17:
Du møter professor og redaktør for boka Sigmund Grønmo i samtale med fagsjef Hannah Gitmark i Tankesmien Agenda med nestleder Sigrun Aasland som ordstyrer.

Samtalen vil ta opp hvordan ulikhet har blitt et så sentralt tema i samfunnsdebatten i dag  at selv organisasjoner som OECD, IMF og Verdensbanken løfter problemstillingen fram som en av de viktigste å løse i tida som kommer. Hvordan påvirker ulikhet tilliten i samfunnet, vekst og maktkonsentrasjon? [Mer informasjon og påmelding på Facebook]

Kontakter:
Kontakt redaktør: Sigmund Grønmo (UiB), 957 70 068 / Sigmund.Gronmo@uib.no
For presseeksemplar: Glenn Jensen Mangerøy (Fagbokforlaget), 975 56 626 / glenn.mangeroy@fagbokforlaget.no

Related links

Emner


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge