Gå videre til innhold
Konfliktkoden av Sverre Blandhol
Konfliktkoden av Sverre Blandhol

Pressemelding -

Ny bok: Konfliktkoden – Forstå hva som foregår i konflikt

I den nye boken Konfliktkoden - Forstå hva som foregår i konflikt, gir forfatter Sverre Blandhol nyttig kunnskap om hvordan man skal forstå og løse konflikter, basert på en oppdatert fremstilling av konfliktteori.

For å kunne håndtere konflikter må du forstå dem. Konflikter kan virke kaotiske og skremmende. Men de følger gjerne bestemte mønstre. I denne boken blir du kjent med disse mønstrene – koden som alle konflikter bygger på. Med denne kunnskapen vil du kunne finne veien ut av fastlåste konflikter i alle livets situasjoner, enten det er privat, i arbeidslivet eller i internasjonale relasjoner.

Konfliktkoden henvender seg blant annet til ledere, tillitsvalgte, advokater, dommere og andre som arbeider med konflikthåndtering, samt de som ønsker en oppdatert fremstilling av konfliktteorien.

Sverre Blandhol er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har også master i psykologi. Blandhol er forfatter av flere bøker, blant annet Smarte forhandlinger (2020).

Kontaktinformasjon og presseeksemplar:

For kontakt med forfatter Sverre Blandhol, sverre.blandhol@jus.uio.no.
For presseeksemplar, kontakt undertegnede.

Bokinformasjon:

Konfliktkoden – Forstå hva som foregår i konflikt
av Sverre Blandhol
ISBN 9788245033953 | Kr 599,– | I salg | Utgitt september 2021

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge