Gå videre til innhold
Ny bok om forbrukersosiologi

Pressemelding -

Ny bok om forbrukersosiologi

Hvem er forbrukerne i det moderne samfunnet? Er de selvstendige aktører med systematiske egenskaper og ganske gode verdier? Overfladiske og ustabile hedonister? Eller er de heller tomme avspeilinger av markedsføringskrefter og formet av offentlige reguleringer og insentiver? Slike grunnproblemer om den moderne forbrukeren går igjennom den nye boka Forbrukersosiologi.

Nestorer i norsk samfunnsvitenskap starter med å drøfte forbrukernes karakter og de vanlige antagelser om dem (Gudmund Hernes) og går systematisk igjennom hva vi faktisk kan si om deres verdier slik det viser seg gjennom tiår av systematiske undersøkelse (Ottar Hellevik). To kapitler hevder at det er typisk for norsk samfunnsvitenskap og politikk å være nedvurderende og kritisk mot forbrukerne (Jensen).

Hva motenes svingninger viser oss drøftes i flere kapitler (inkludert et kapittel om «cool») med ganske ulike perspektiv og konklusjoner (Kolnar x 2 og Jensen).

Hvordan former vår type samfunn oss som forbrukere? (Kolnar).

Er forbrukernes politiske handlinger i butikkens hyller en viktig del av klimaløsningen og av det moderne demokratiet eller er det en falsk løsning som står i veien for det som virkelig nytter? Boka har tre kapitler om dette og det første (E Jacobsen) setter et faktagrunnlag før diskusjonen (Døving og Jensen).

Mindre kontroversielt, men svært grunnleggende er spørsmålet om hva shoppingen og tingene vi kjøper betyr for oss. Kan vi si at det meste springer ut av omsorg og våre sosiale ansvar eller er det egoisme og kortsiktig lykke som styrer?

Det digitale skiftet som drøftes i to kapitler var først knyttet til stor optimisme for demokratiet og forbrukerens makt, men hvordan gikk det? (Slettemås og Storm-Mathisen, Kleppe).

Vår tids store utfordring er knyttet til klima og miljø, hva er forbrukernes muligheter, hva er deres verdier og handlinger? Hva vet vi forskningsmessig (Strandbakken), hva er betingelsene for at forbrukerne i praksis kan gjøre en forskjell (Jensen) og hvordan har en bred internasjonal bevegelse forsøkt å legge til rette for å utdanne oss til ansvarlige borgere (Thoresen)?

Både gjennom konkrete aktuelle tema og prinsipielle bidrag legges grunnen for viktige diskusjoner om forbrukernes rolle i samfunnet.

Forfatterne er koblet til serie universitet/høyskoler og representerer en stor bredde i norsk forskning og undervisning omkring forbrukerne i samfunnet.

Les bokutdraget her

Ønsker du et presseeksemplar eller å komme i kontakt med forfatterne?
Maria Myrhaug, markedskonsulent i Fagbokforlaget: maria.myrhaug@fagbokforlaget.no.

Related links

Emner

Tags


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Maria Myrhaug

Maria Myrhaug

Markedskonsulent Økonomi- og administrasjonsfag 99597909

Relatert materiale

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge