Følg Fagbokforlaget

Ny bok: Rettferdig fordeling og rettferdig skatt

Pressemelding   •   jan 16, 2019 08:41 CET

Diskusjonen om ulikhet og rettferdig fordeling er sentral i samfunnsdebatten. Nå lanserer Jørgen Pedersen boken Rettferdig fordeling og rettferdig skatt der han tar opp disse spørsmålene. Er det rettferdig at noen mennesker arver store formuer mens andre ikke gjør det? Har de som har mest økonomiske ressurser, også mer makt enn andre, og er det i så fall urettferdig? Bør målet for den økonomiske politikken være å bekjempe fattigdom eller redusere forskjeller? 

Hvordan vi fordeler godene i samfunnet, har store konsekvenser for enkeltmenneskers liv. Hver og en av oss bør derfor sette seg inn i og delta i den kontinuerlige debatten om en rettferdig fordeling av disse godene. I denne boken presenterer og diskuterer Jørgen Pedersen en rekke teorier som gir forskjellige svar på hva et rettferdig samfunn er, og hvordan godene fordeles i et slikt samfunn. Teoriene spenner fra høyre til venstre, fra forsvar for minimalstaten til moderne forsvar for sosialisme.

En av de viktigste og mest omdiskuterte måtene å fordele på er gjennom skatt. Derfor gir boken også en oversikt over sentrale sider ved det norske skattesystemet og en innføring i argumenter for og mot inntektsskatt, formuesskatt, arveavgift og andre skatter.

Jørgen Pedersen er postdoktor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere redigert bøkene Moderne politisk teori og Politisk filosofi - Fra Platon til Hannah Arendt.

Presseeksemplar og intervju:
Kontakt undertegnede for presseeksemplar og kontakt med forfatter.

Les mer om boken her.

Bla i boken her.

Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no