Gå videre til innhold
Ny bok skal styrke dokumentasjonen i velferdstjenestene

Pressemelding -

Ny bok skal styrke dokumentasjonen i velferdstjenestene

Møteinnkallinger, referater, observasjoner, utredninger, vedtak, sms og chat er eksempler på dokumenter som skrives i barnevern, Nav og andre velferdstjenester. Dokumenter som er godt skrevet, bidrar til rettssikkerheten til den som mottar hjelp. Tekster som er respektfulle og enkle å forstå, sikrer bedre samarbeid. Denne nye boken gir kunnskap som sosialarbeidere kan bruke for å skrive godt.

Forfatterne har intervjuet brukere og ansatte i barnevern, Nav og omsorgstjenester. Denne erfaringskunnskapen og dokumenter som disse har skrevet eller mottatt, er grunnlaget for boken. Dokumentene er sakprosa og har ulike funksjoner. Kunnskap om tekstkulturer, sjangere og metaforer er derfor nyttig når vi skriver.

Mye av det faglige arbeidet i velferdstjenestene handler om å utøve skjønn. Kunnskap om hva skjønn er og hvordan det kan beskrives, er nødvendig for at det skal bli enklere å vise sammenhengen mellom beskrivelser, analyser, vurderinger og beslutninger. Det kan være en fordel å skrive mer sammen med den du skriver om. I tillegg til relevant kunnskap er det nødvendig å trene for å kunne skrive gode dokumenter. Boken inneholder derfor skriveråd, øvelser, refleksjonsoppgaver og gruppeoppgaver.

Boken er skrevet til studenter som skal bli barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Den er også nyttig for ansatte i velferdstjenestene.


Om forfatterne:
Wenche Bjørnebekk
er forlagsredaktør for helse- og sosialfag i Universitetsforlaget. Hun er vernepleier med mellomfag psykologi og master i sosialt arbeid. Bjørnebekk har arbeidet i barnevernet, i ungdomspsykiatrien og i forbundsledelsen i FO. Hun har tidligere skrevet bok om ungdom og kroppspress.

Kate Mevik er dosent emeritus ved Nord universitet. Hun er barnevernspedagog og sosiolog, og har i mange år undervist barnevernspedagogstudenter. Hun har tidligere arbeidet i barne- og ungdomspsykiatrien. Mevik har skrevet lærebøker og artikler om foreldre og barns møter med psykiatri og barnevern, og om vold mot barn med et særlig fokus på disse barnas rettigheter.

Bokinformasjon:

Skriv gode dokumenter i velferdstjenestene
av Wenche Bjørnebekk og Kate Mevik
Fagbokforlaget
ISBN 9788245034004
Utgitt 21. mars 2023
Kr 379,—

Presseeks og kontaktinformsjon:

For mer mer informasjon, kontaktinformasjon til forfatterne eller ønske om et presseeksemplar, kontakt undertegnede.

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge