Gå videre til innhold
«Styreansvar i praksis» av Andrea Dahlum
«Styreansvar i praksis» av Andrea Dahlum

Pressemelding -

Ny bok: Styreansvar i praksis

De fleste er klar over at et verv som styremedlem innebærer forpliktelser og ansvar, men tanken om at det er en risiko for personlig erstatningsansvar, synes å være fjern for mange. Hvert år kommer et økende antall saker om styreansvar til domstolene, og flere har måttet betale store erstatninger for handlinger de har begått som styremedlemmer. Lovteksten gir i seg selv liten veiledning, så hvordan fungerer dette systemet i praksis?

I denne boken har forfatter Andrea Dahlum studert over 700 dommer, for å kartlegge hvordan Norges domstoler har tolket styreansvaret siden den gjeldende aksjeloven trådte i kraft. 

Materialet omfatter publiserte og upubliserte dommer, som danner bakgrunnen for en dyptgående analyse av et lite studert område. Bildet som avdekkes er av et sprikende felt der tungt ansvar til tider treffer ulikt. Boken er rikt illustrert gjennom eksempler og grafer.

Presseeksemplar:

For presseeksemplar kontakt undertegnede.

Bokinformasjon:
ISBN: 9788245034356 | Utgitt 2021 | 282 sider | Kr 339,-

Om forfatter:
Andrea Dahlum har en mastergrad i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet, UiO, og har også en mastergrad i International Business (M.I.B) fra Hult International Business School, og en mastergrad i rettsvitenskap (LL.M. / Master of Laws) fra University of California, Berkeley. Hun begynte som advokatfullmektig ved DNBs interne advokatkontor og arbeider i dag som advokatfullmektig i advokatfirmaet BAHR.

Les mer om boken her.

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge