Gå videre til innhold
«Rett praksis - Lærebok i norsk juridisk» metode av Knut Bergo
«Rett praksis - Lærebok i norsk juridisk» metode av Knut Bergo

Pressemelding -

Nytt blikk på norsk juridisk metode: «Rett praksis — Lærebok i norsk juridisk metode»

Juridisk metode har endret seg de seneste tiårene, der internasjonaliseringen av jussen er et viktig trekk. Menneskerettene i EMK og EØS-retten er i dag viktige innslag i norsk rett, og tolkes og anvendes etter andre metoder enn dem som har vært vanlige i Norge. De gir også regler om hvordan mye av den øvrige norske retten skal praktiseres.

Denne boken gir en samlende og oppdatert fremstilling av norsk rettskildelære. Den er også ment som en øyeåpner i en tid med mange rettsskandaler.

Det er lagt stor vekt på å gi en praktisk fremstilling med illustrerende dommer. Boken kan leses av alle som er opptatt av norsk juss, og spesielt dommere, advokater eller jurister i forvaltning og organisasjoner. Den kan også brukes som lærebok for jusstudenter.

Om forfatteren:
Knut Bergo har doktorgrad i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet, UiO, med avhandlingen Tekst og virkelighet i rettskildelæren (2002). Han har også utgitt Høyesteretts forarbeidsbruk (2000), Børs- og verdipapirrett (5. utgave 2021) og andre skrifter og artikler, bl.a. om juridisk metode, ved siden av å være forretningsadvokat i ledende norske advokatfirmaer.

Bokinformasjon:
Rett praksis — Lærebok i norsk juridisk metode
av Knut Bergo
ISBN 9788245034639 | 489 sider | Kr 599,— | I salg

Kontaktinformasjon:
Knut Bergo:
mobil 99 22 61 37, epost k-bergo@online.no

For presseeksemplar, kontakt undertegnede.

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge