Gå videre til innhold
Boken «Straffeprosess» av Ørnulf Øyen er utgitt i ny utgave.
Boken «Straffeprosess» av Ørnulf Øyen er utgitt i ny utgave.

Pressemelding -

Store endringer i straffeprosessloven fra 1. juli - denne boken er oppdatert

Fra 1. juli i år skjer det store endringer i straffeprosessloven. Denne helt ferske utgaven av Ørnulf Øyens Straffeprosess, er en av de mest oppdaterte bøkene innen fagfeltet. Boken bygger på hvordan rettstilstanden vil være når endringsloven er trådt i kraft.

Det mest betydningsfulle nye i rettskildesituasjonen siden annen utgave er endringene i straffeprosessloven ved lov nr. 122/2021, som trer i kraft 1. juli 2022. Reformen knyttet til aktiv saksstyring innebærer mange endringer i straffeprosessloven kapittel 21 og 22 om forberedelse til og gjennomføring av hovedforhandling. I tillegg innebærer lov nr. 122/2021 en rekke andre endringer i straffeprosessloven, ikke minst i regelverket om påtalemyndigheten. Fremstillingen bygger på rettstilstanden slik den vil være når endringsloven er trådt i kraft.

Ørnulf Øyen er fra 2014 professor ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere arbeidet som bl.a. dommerfullmektig, politiadvokat, kst. tingrettsdommer og stipendiat. Siden 2005 har han undervist i straffeprosess, strafferett og sivilprosess, og har publisert en rekke rettsvitenskapelige arbeider innenfor disse rettsområdene.

Bokinformasjon:
Straffeprosess | av Ørnulf Øyen | 3. utgave
ISBN 9788245040173 | Utgitt juni 2022 | 577 sider | Kr 859,—
Presseeksemplar:
For presseeksemplar, kontakt undertegnede.

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge