Gå videre til innhold
Foto: Illustrasjonsbilde, Shutterstock
Foto: Illustrasjonsbilde, Shutterstock

Nyhet -

Ny bok: Helsepersonelloven - kommentarutgave

Jussen har en viktig plass i helsetjenesten, og Helsepersonelloven står sentralt i helseretten. I den nye boken Helsepersonelloven - kommentarutgave tar Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad, to av Norges ledende eksperter innen helserett, for seg denne loven. Helsepersonelloven har gjennomgått flere endringer etter at den trådte i kraft, i tillegg til at reformer som samhandlingsreformen, har påvirket lovverket. Også dette drøfter forfatterne.

 En sentral lov innenfor helseretten er helsepersonelloven som trådte i kraft i 2001. Plikter til forsvarlighet, taushet og dokumentasjon omfattes av denne loven. Den speiler mange av rettighetene i pasient- og brukerrettighetsloven, og er viktig ved fortolkning av plikter for helsevirksomheter. Loven inneholder reguleringer av autorisasjonsordningen for helsepersonell, og disiplinærordninger mot helsepersonell. Klageordningen – Statens helsepersonellnemnd – gjelder for helsepersonell og er regulert av helsepersonelloven.

Forfatterne av denne boken var sentrale i arbeidet med å utarbeide loven. De har tidligere gitt ut Helsepersonelloven – med kommentarer, som erstattes av en ny kommentarutgave. Boken er lagt opp etter hver enkelt bestemmelse i helsepersonelloven, og kan også brukes som oppslagsverk. 

Om forfatterne:
Anne Kjersti Befring er utdannet jurist, har vært advokat og direktør i Legeforeningen. Hun er i dag ansatt som forsker ved juridisk fakultet, UIO, og har skrevet doktoravhandling om genetisk kartlegging som ledd i persontilpasset medisin.

Bente Ohnstad er utdannet jurist, er advokat og arbeider som førsteamanuensis i juss på Høgskolen i Lillehammer. I tiden 2007-2011 var hun valgt rektor samme sted.

Presseeksemplar og kontakt:
For kontakt med forfatterne eller ønske om presseeksemplar, kontakt undertegnede.

Emner

Tags

Pressekontakt

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Relatert materiale