Gå videre til innhold
Foto: Illustrasjonsbilde, Shutterstock
Foto: Illustrasjonsbilde, Shutterstock

Nyhet -

Ny bok: Helsepersonelloven - kommentarutgave

Jussen har en viktig plass i helsetjenesten, og Helsepersonelloven står sentralt i helseretten. I den nye boken Helsepersonelloven - kommentarutgave tar Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad, to av Norges ledende eksperter innen helserett, for seg denne loven. Helsepersonelloven har gjennomgått flere endringer etter at den trådte i kraft, i tillegg til at reformer som samhandlingsreformen, har påvirket lovverket. Også dette drøfter forfatterne.

 En sentral lov innenfor helseretten er helsepersonelloven som trådte i kraft i 2001. Plikter til forsvarlighet, taushet og dokumentasjon omfattes av denne loven. Den speiler mange av rettighetene i pasient- og brukerrettighetsloven, og er viktig ved fortolkning av plikter for helsevirksomheter. Loven inneholder reguleringer av autorisasjonsordningen for helsepersonell, og disiplinærordninger mot helsepersonell. Klageordningen – Statens helsepersonellnemnd – gjelder for helsepersonell og er regulert av helsepersonelloven.

Forfatterne av denne boken var sentrale i arbeidet med å utarbeide loven. De har tidligere gitt ut Helsepersonelloven – med kommentarer, som erstattes av en ny kommentarutgave. Boken er lagt opp etter hver enkelt bestemmelse i helsepersonelloven, og kan også brukes som oppslagsverk. 

Om forfatterne:
Anne Kjersti Befring er utdannet jurist, har vært advokat og direktør i Legeforeningen. Hun er i dag ansatt som forsker ved juridisk fakultet, UIO, og har skrevet doktoravhandling om genetisk kartlegging som ledd i persontilpasset medisin.

Bente Ohnstad er utdannet jurist, er advokat og arbeider som førsteamanuensis i juss på Høgskolen i Lillehammer. I tiden 2007-2011 var hun valgt rektor samme sted.

Presseeksemplar og kontakt:
For kontakt med forfatterne eller ønske om presseeksemplar, kontakt undertegnede.

Emner

Kategorier

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge