Gå videre til innhold
Nesten norsk

Pressemelding -

Nesten norsk

Hvordan har lokalbefolkning og innvandrerbefolkning tilpasset seg den nye flerkulturelle hverdagen som har oppstått i kjølvannet av 50 år med innvandring? Det ønsker historiker James Godbolt å undersøke i den nye boka Nesten norsk, en nyvinning i norsk historieskrivning. Aldri før har innvandring til en norsk by, Drammen, blitt drøftet med slik bredde i én bok. 

De første gruppene med arbeidsinnvandrere kom til Drammensområdet i slutten av 1960-årene. 50 år seinere har 30 prosent av befolkningen i byen innvandrerbakgrunn. Nesten norsk er historien om innvandring og integrering i Drammen. Det er en historie om et norsk lokalsamfunn i møte med globalisering og en av vår tids største utfordringer – internasjonal migrasjon. Det er en historie om gjensidig tilpasning for å lime sammen ulike folkegrupper til et fellesskap – en form for kulturell sameksistens.

Boka er en nyvinning i norsk historieskriving. Det er første gang innvandring til en norsk by blir drøftet i en slik bredde i ei hel bok. Boka tar blant annet for seg arbeidsliv, språkutvikling, skolevesen, integreringspolitikk, religionsutøvelse, foreningsliv, idrett og politisk deltaking. Sentralt står spørsmålet om hvordan innvandrerne og lokalbefolkningen har tilpasset seg den nye flerkulturelle hverdagen som har oppstått i kjølvannet av 50 år med innvandring.

Forfatteren argumenterer for at Drammenssamfunnet på noen områder lykkes godt med en inkluderende politikk som i språkopplæring og utdanning. Når det derimot gjelder sysselsetting, er situasjonen verre i dag for innvandrerne enn det var for 50 år siden. Likevel er innvandrerne i Drammen i ferd med å oppnå et likestilt samfunnsmedlemskap, og det fins stadig flere med innvandrerbakgrunn som er blitt ‘nesten norsk’.

James Godbolt er førsteamanuensis i historie ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge (Vestfold). Han er sjøl innvandrer fra USA og kom til Norge i 1971. Han har moderne historie og migrasjonshistorie som sine hovedinteresseområder, og har tidligere skrevet USA i vår tid (1994) og Den norske vietnambevegelsen (2010).

Kontakt:
James Godbolt, james.godbolt@usn.no
Tlf. 31 00 90 60/mob. 99 49 56 49

For presseeksemplar, ta kontakt med Fagbokforlaget:
Glenn Jensen Mangerøy, glenn.mangeroy@fagbokforlaget.no
Tlf. 975 56 626

Emner


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Glenn Jensen Mangerøy

Glenn Jensen Mangerøy

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Samfunnsfag og humanistiske fag. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97556626

Relatert innhold

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge