Gå videre til innhold
Velferd, rettsikkerhet og personvern, 2. utgave
Velferd, rettsikkerhet og personvern, 2. utgave

Pressemelding -

Ny utgave av «Velferd, rettsikkerhet og personvern»

Likeverdige muligheter, rettigheter og plikter er viktige prinsipper i velferdsstaten. Disse prinsippene og verdiene har sin forankring i menneskeverdet og menneskerettighetene. Menneskerettighetene uttrykker krav og forventninger som samfunnsborgerne kan stille til de lovgivende, utøvende og dømmende myndigheter. Velferdstjenestene skal ytes med respekt for tjenestemottakerens integritet. Prinsippet om respekt for den enkeltes integritet er et utslag av det overordnede prinsippet om menneskets ukrenkelighet.

Denne boken behandler lovgivning der disse prinsippene er innarbeidet som plikter og rettigheter for utøvende myndigheter og tjenestemottakere.

Den nye utgaven som foreligger nå, er revidert og ajourført ut fra endringer i helse-, omsorgs- og sosiallovgivningen, blant annet endringene som følger av ny personopplysningslov som har innarbeidet personvernforordningen (GDPR). Det er også vedtatt ny lov om barnevern, og det er foretatt en rekke endringer i øvrig lovgivning som skal ivareta rettssikkerhet, velferd og personvern. Disse er behandlet og systematisert i boka.

Velferd, rettssikkerhet og personvern
 henvender seg til alle som har som oppgave å forvalte velferdslovgivningen.

Bente Ohnstad
er utdannet jurist, har bevilling som advokat og arbeider som professor ved Høgskolen i Lillehammer. I periodene 2007–2011 og 2011–2015 var hun valgt rektor samme sted. Hun har publisert en rekke artikler og bøker innen området helse-, sosial- og velferdsrett.

Bokinformasjon:

ISBN: 9788245037500 | Utgitt: 2021 | Utgave: 2 | 170 sider | Kr 369,- 

Presseeksemplar:

Kontakt undertegnede.

Kontaktinformasjon:

Bente Ohnstad, bente.ohnstad@inn.no

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge