Gå videre til innhold
Sex, vold, penger og dop - ny bok om de mest "populære" forbrytelsene

Pressemelding -

Sex, vold, penger og dop - ny bok om de mest "populære" forbrytelsene

Volds-, seksual-. formue- og narkotikaforbrytelser er de mest "populære" og straffesaker knyttet til disse forekommer oftest i domstolene. I den nye boken  Forbrytelser i utvalg ønsker forfatterne å gi en innføring i straffelovens regulering av disse forbrytelsestypene. De gjennomgår disse områdene i straffeloven på en systematisk måte og gir en helt ny analyse, skrevet etter den nye straffeloven. 

Volds-, seksual- og formuesforbrytelsene krenker viktige sider ved individets frihet. Narkotikaforbrytelser spiller også en viktig rolle i dagens strafferettspleie. I mange straffesaker inngår en kombinasjon av disse forbrytelsestypene.

Boken setter søkelys på hva som etter loven kjennetegner de utvalgte forbrytelsene. Forfatterne har lagt vekt på å forklare sammenhenger både mellom ulike straffebud og mellom ulike vilkår i det enkelte straffebud. Målgruppen er alle som studerer, arbeider med eller på annen måte interesserer seg for strafferett.

Boken supplerer fremstillingen av norsk strafferett i Frihet, forbrytelse og straff (2019).

Forfatterne er professorer ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Kontaktinformasjon forfatterne:

Erling Johannes Husabø, + 47 55 58 95 68
Jørn RT Jacobsen, +47 55 58 96 42
Linda Gröning, + 47 55 58 96 35
Asbjørn Strandbakken, +47 55 58 95 82

Bla i et utdrag av boken.
Les mer om boken.

Presseeksemplar:
For presseeksemplar, kontakt undertegnede.

Related links

Emner

Tags


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Relatert materiale