Gå videre til innhold

Emner: Vitenskap, teknikk

Hvordan kan organisasjoner bygge innovasjonskapasitet slik at de kontinuerlig evner å fornye seg?

Hvordan kan organisasjoner bygge innovasjonskapasitet slik at de kontinuerlig evner å fornye seg?

Etablerte virksomheter må balansere mellom det de lever av i dag og det de skal leve av i fremtiden. Det å ivareta daglig drift og drive innovasjonsarbeid krever imidlertid helt ulike rammer. I denne boken ser vi nærmere på hvordan ledere kan bygge en muskel slik at de kontinuerlig evner å fornye seg og å bygge innovasjonskapasitet.
Bokens utgangspunkt er at innovasjon skapes gjennom interaksj

Rekordhøyt antall stipendmottakere: Fagbokforlagets lærebokstipend tildeles hele ti lærebokprosjekter

Rekordhøyt antall stipendmottakere: Fagbokforlagets lærebokstipend tildeles hele ti lærebokprosjekter

Fagbokforlagets lærebokstipend deles ut til ti nye lærebokprosjekter for høyere utdanning. Aldri tidligere har flere søkt, og det har heller aldri tidligere blitt utdelt flere stipender på en enkelt utlysningsrunde som denne høsten. – Jeg er fristet til å si at det jo er morgendagens studenter som er de egentlige vinnerne her, uttaler forlegger Arno Vigmostad.

Vis mer

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge