Følg Fagbokforlaget

Pressemeldinger 1 treff

Hvordan skal lærere forholde seg profesjonelt til psykisk helse i skolen?

Hvordan skal lærere forholde seg profesjonelt til psykisk helse i skolen?

Pressemeldinger   •   okt 26, 2018 13:02 CEST

Flertallet av lærere sier at kunnskapen de får om psykisk helse gjennom grunnutdannelsen ikke er god nok, men de føler et stort ansvar for elevenes psykiske helse. I en ny bok skrevet av Stine Ekornes møter vi lærere som forteller og diskuterer problemstillinger knyttet til psykisk helse i skolen, også ut fra at «livsmestring» er kommet inn som et begrep i Læreplanen for Kunnskapsløftet i 2017.

Nyheter 1 treff

Ny bok: Helsepersonelloven - kommentarutgave

Ny bok: Helsepersonelloven - kommentarutgave

Nyheter   •   sep 24, 2018 08:26 CEST

Helsepersonelloven skal å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten, samt sikre befolkningens tillit til helsepersonell og helsetjenesten, men også klargjøre skillet i forhold til alternativ behandling. Loven er en viktig del av helseretten og berører mange. To av Norges fremste eksperter på helserett, Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad, er nå ute med en ny bok om loven.

Bilder 4 treff

Bokens forside

Bokens forside

Lisens Bruk i media
Fotograf/kilde Forlaget
Last ned
Størrelse

488 KB • 1827 x 2644 px

Bente Ohnstad

Bente Ohnstad

Lisens Bruk i media
Fotograf/kilde Høgskolen i Innlandet
Last ned
Størrelse

53.6 KB • 1024 x 683 px

Anne Kjersti Befring

Anne Kjersti Befring

Lisens Bruk i media
Fotograf/kilde Universitet i Oslo
Last ned
Størrelse

3.38 MB • 3500 x 2625 px

Bokens forside

Bokens forside

Lisens Bruk i media
Last ned
Størrelse

1.45 MB • 2126 x 2941 px