Gå videre til innhold

Emner: Sosiale spørsmål

Boken «Veiledning i profesjonell praksis — til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier»

Den viktige veiledningen av fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier i krise

God veiledning er viktig for å redusere belastningen på fagfolk som jobber med med barn, ungdom og familier i utfordrende livssituasjoner. Den nye boka: «Veiledning i profesjonell praksis» henvender seg til menneskene som jobber i disse tjenestene, og forfatterne mener at med god veiledning, vil flere tåle belastningen jobben medfører og dermed vil tjenestene kunne beholde dyktige arbeidstakere.

Betydningen av å møtes. Relasjoner som grunnlag for læring og undervisning

Betydningen av å møtes. Relasjoner som grunnlag for læring og undervisning

Skolens oppgave er ikke bare å sikre elever et målbart læringsutbytte. Skolen er også et sted der mennesker skal leve sammen og utvikle seg. Ett av fire kompetanseområder som er lagt til grunn for Fagfornyelsen er kompetanse i å kommunisere, samhandle og å delta.
Det relasjonelle aspektet inngår som en sentral del i dette. I en årrekke har professor emeritus Ingrid Helleve forsket på og formid

Vis mer

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge