Gå videre til innhold

Emner: Helse, sykepleie, legemiddel

Boken «Veiledning i profesjonell praksis — til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier»

Den viktige veiledningen av fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier i krise

God veiledning er viktig for å redusere belastningen på fagfolk som jobber med med barn, ungdom og familier i utfordrende livssituasjoner. Den nye boka: «Veiledning i profesjonell praksis» henvender seg til menneskene som jobber i disse tjenestene, og forfatterne mener at med god veiledning, vil flere tåle belastningen jobben medfører og dermed vil tjenestene kunne beholde dyktige arbeidstakere.

Operativ psykologi 3

Hvordan kan arbeidsgiver best ta vare på sine ansatte i belastende situasjoner?

Mange organisasjoner og deres ansatte opplever å bli utsatt for ulykker og krevende erfaringer der helse og liv står på spill. Hvordan kan arbeidsgiver sørge for å gi best mulig oppfølging og ivaretakelse av sine ansatte i belastende situasjoner?
Boken Operativ psykologi 3: Personellomsorg og ivaretakelse tar som utgangspunkt at til tross for gode intensjoner, er mye av den ivaretakelsen og om

Ny utgave: Pårørende i helse- og omsorgstjenesten, 3. utgave

Ny utgave: Pårørende i helse- og omsorgstjenesten, 3. utgave

Pårørende står i en særstilling som støtte- og omsorgspersoner ved alvorlig sykdom. I tillegg til den som er syk, er det de pårørende som rammes hardest. Helsepersonell har ansvar for å legge til rette for at pårørende får oppfylt sine rettigheter og avklart sine roller, at deres kunnskap blir lyttet til og at de får nødvendig informasjon, opplæring og oppfølging.
Helsepersonell har også et an

Vis mer

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge