Gå videre til innhold

Kategorier: jus

«Rett praksis - Lærebok i norsk juridisk» metode av Knut Bergo

Nytt blikk på norsk juridisk metode: «Rett praksis — Lærebok i norsk juridisk metode»

Menneskerettene i EMK og EØS-retten er i dag viktige innslag i norsk rett, og tolkes og anvendes etter andre metoder enn dem som har vært vanlige i Norge. De gir også regler om hvordan mye av den øvrige norske retten skal praktiseres. Denne boken gir en samlende og oppdatert fremstilling av norsk rettskildelære. Den er også ment som en øyeåpner i en tid med mange rettsskandaler.

Ny utgave: Pårørende i helse- og omsorgstjenesten, 3. utgave

Ny utgave: Pårørende i helse- og omsorgstjenesten, 3. utgave

Pårørende står i en særstilling som støtte- og omsorgspersoner ved alvorlig sykdom. I tillegg til den som er syk, er det de pårørende som rammes hardest. Helsepersonell har ansvar for å legge til rette for at pårørende får oppfylt sine rettigheter og avklart sine roller, at deres kunnskap blir lyttet til og at de får nødvendig informasjon, opplæring og oppfølging.
Helsepersonell har også et an

Sex, vold, penger og dop - ny bok om de mest "populære" forbrytelsene

Sex, vold, penger og dop - ny bok om de mest "populære" forbrytelsene

Volds-, seksual-. formue- og narkotikaforbrytelser er de mest "populære" og straffesaker knyttet til disse forekommer oftest i domstolene. I den nye boken  Forbrytelser i utvalg ønsker forfatterne å gi en innføring i straffelovens regulering av disse forbrytelsestypene. De gjennomgår disse områdene i straffeloven på en systematisk måte og gir en helt ny analyse, skrevet etter den nye straffeloven.

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge